Kubos Para Viagem v2

txt2cont:--:

:|~|:txt2class:--:ba-9055945:|~|:txt1cont:--:
GARANTA JÁ SEU KIT DE KUBOS PARA VIAGEM COM NOSSA SUPER OFERTA:
:|~|:txt1class:--:ba-9055952:|~|:ttl3cont:--:
*Oferta exclusiva: 50% de desconto + frete grátis!
:|~|:ttl3class:--:ba-9055947:|~|:ttl2cont:--:

:|~|:ttl2class:--:ba-9055949:|~|:ttl1cont:--:

:|~|:ttl1class:--:ba-9055951:|~|:slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:true:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:https://loja.garotaesperta.com.br/cart:|~|:prdimgtp:--:variant:|~|:prddscntdata:--:0.0:percentage:|~|:prdclass:--:ba-9055940:|~|:prdbtnltp:--:cart:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:QUERO OFERTA EXCLUSIVA!:|~|:prdbtnclass:--:zpa-mobile-btn-size zpa-button-padding-medium bcss-9055940:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:prdbdhtml:--:

:|~|:mcontclstclass:--:zpa-container cac-9055941:|~|:mcontclass:--:zpa-offer-box-2-101-v2 cluster-padding-medium ba-9055941:|~|:imgimgattr:--:alt="" src="https://cdn05.zipify.com/dg2jJZxnNDdCOvNc7cS3UQMJi-Q=/17685d53e09845159da004a308ecaeca/default_images_img_offer_secure_cards.jpg":|~|:imgblclass:--:ba-9055939:|~|:handle:--:kubo-viagem:|~|:descclass:--:pda-9055940:|~|:dcrt3class:--:ba-9055946:|~|:dcrt2class:--:ba-9055948:|~|:dcrt1class:--:ba-9055950:|~|:crtmsgclass:--:pcma-9055940:|~|:clstid:--:2344294:|~|:brdblclass:--:zpa-border-style-none zpa-border-thickness-large ba-9055944:|~|:brd3blclass:--:zpa-border-style-none zpa-border-thickness-small ba-9055942:|~|:brd2blclass:--:zpa-border-style-none zpa-border-thickness-small ba-9055943:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:true:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:https://loja.garotaesperta.com.br/cart:|~|:prdimgtp:--:variant:|~|:prdclass:--:ba-9056180:|~|:prdbtnltp:--:cart:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:QUERO MINHA MALA ORGANIZADA!:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-9056180:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-left:|~|:prdbdhtml:--:

:|~|:mcontclstclass:--:zpa-container cac-9056181:|~|:mcontclass:--:zpa-plain-product-022-v3 cluster-padding-medium ba-9056181:|~|:imgpos:--:left:|~|:handle:--:kubo-viagem:|~|:descclass:--:pda-9056180:|~|:dcrt2class:--:ba-9056182:|~|:dcrt1class:--:ba-9056183:|~|:crtmsgclass:--:pcma-9056180:|~|:clstid:--:2344338:|~|:brdclass:--:zpa-border-style-none zpa-border-thickness-small ba-9056184:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
:|zpendofcontent|: